ΟΜΙΛΙΕΣ

Μαρίνα Καπελάκη, 
Η Ελλάδα μέσα από το έργο του Ιταλού φιλέλληνα Giuseppe Regaldi (1809 – 1883).

Ειρήνη-Χρυσοβαλάντου Γούτσια,
Η αποτελεσματικότητα της πολιτικής του Καποδίστρια.

Αικατερίνη Κουτουξιάδου,
Ο ρόλος της ιδιωτικής πρωτοβουλίας στην ενίσχυση της εκπαιδευτικής πολιτικής του Καποδίστρια.

Ιωάννης Ακριτίδης-Αναστασία Ελένη,
Στιγμιότυπα της Ελληνικής Επανάστασης του ’21 στην Ευρωπαϊκή Τέχνη.

Ιωάννα Παπαγεωργίου, 
Η αναπαράσταση της Ελληνικής Επανάστασης στον μπερντέ του ελληνικού θεάτρου σκιών. Μυθοπλασία και ιστορική πραγματικότητα.

Ανθή Χοτζάκογλου, 
Αντανακλάσεις της Ελληνικής Επανάστασης στο Ελληνικό Θέατρο σκιών (Καραγκιόζης): φαντασιακοί ήρωες ή ανδραγαθήματά τους στον μπερντέ.

Προηγούμενη Σελίδα

Επόμενη Σελίδα