επιστημονικη
και οργανωτικη επιτροπη

Επιστημονική
Επιτροπή

• Άννα Ταμπάκη, Ομότιμη Καθηγήτρια θεατρολογίας-ιστορίας του θέατρου στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Κωνσταντίνος Μαλαφάντης, Καθηγητής Παιδαγωγικής και Λογοτεχνίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

• Μαρία Μαντουβάλου, δ. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

• Αιμιλία Θεμοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Οθωμανικής Ιστορίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

• Ειρήνη Αποστόλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

• Ιωάννης Πλεμμένος, Ερευνητής Β΄, Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών.

Γραμματέας Επιστημονικής Επιτροπής: Χαράλαμπος Μηνάογλου

Οργανωτική
Επιτροπή

• Χαράλαμπος Μηνάογλου

• Βασίλης Σιακωτός

• Ειρήνη-Χρυσοβαλάντου Γούτσια

• Ανδρέας Μαρίνος

• Δημήτρης Σαρρής

• Ματίνα Δριτσάκου

• Κωνσταντίνα Κωνσταντινίδη

• Μαρία Σταματακάκου

• Νίκος Λαγουρός

• Νίνα Γεώργα

• Γιώργος Οκταποδάς