προσκληση
υποβολησ
εισηγησεων

Συνεχίζοντας την πορεία των επιτυχημένων και υψηλής επιστημονικής αξίας συνεδρίων που ξεκινήσαμε το 2016 με το Συνέδριο «Η Κωνσταντινούπολη στην Ιστορία και την Λογοτεχνία» του οποίου τα πρακτικά έχουν εκδοθεί από το 2018, προκηρύσσουμε το επόμενο συνέδριό μας για το 2020 με θέμα:

«Η Επανάσταση του 1821 στην Ιστορία και την Λογοτεχνία»

Πρόσκληση υποβολής ανακοινώσεων

ΣΥΝΕΔΡΙΟ

20 - 21 Μαρτίου 2020

«Η Επανάσταση του 1821 στην Ιστορία και την Λογοτεχνία»

 

Εδώ και διακόσια χρόνια η Επανάσταση του 1821 δεν έχει πάψει να απασχολεί τόσο την ιστοριογραφία όσο και την λογοτεχνική γραφή. Και δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς τα πράγματα, καθώς υπήρξε γεγονός καθοριστικής σημασίας όχι μόνο για την Ελλάδα και τον Ελληνισμό, αλλά και για την Οθωμανική Αυτοκρατορία, την Ευρώπη και τον κόσμο ολόκληρο. Με αυτήν εκφράστηκε ο πόθος των σκλαβωμένων Ελλήνων για ανάκτηση της αυτοκρατορίας και, όταν αυτός δεν ευοδώθηκε, δημιουργήθηκε το ελληνικό κράτος ως μερική επίτευξη του αρχικού σκοπού. Ταυτόχρονα, η Οθωμανική Αυτοκρατορία γνώρισε την ήττα από τους ραγιάδες της και αναγκάστηκε να αποδεχθεί την πλήρη απώλεια εδαφών της από αυτούς, ενώ οι Ευρωπαίοι άρχισαν να επεξεργάζονται σχέδια για άμεση και ριζική επίλυση του Ανατολικού Ζητήματος.

Το συνέδριο θα ασχοληθεί με άγνωστα γεγονότα της Επαναστάσεως λιγότερο ή περισσότερο σημαντικά, την σημασία της για τον Ελληνισμό, την πρόσληψή της από την νεότερη ιστοριογραφία και λογοτεχνία, καθώς και τις οπτικές και προσεγγίσεις της που εμφανίζονται κατά καιρούς στα σχολικά εγχειρίδια.

Θεματικές Ενότητες
Ως επιμέρους θεματικές του συνεδρίου ορίζονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οι εξής:
•    Η ιστορική έρευνα για την Επανάσταση σήμερα
•    Οι ξένες δυνάμεις και η Επανάσταση
•    Η Οθωμανική Αυτοκρατορία και η Επανάσταση
•    Ο Καποδίστριας και η συγκρότηση κράτους
•    Η Επανάσταση στη Λογοτεχνία
•    Η Επανάσταση στο Θέατρο
•    Η Επανάσταση στις Εικαστικές Τέχνες
•    Η Επανάσταση στα σχολικά εγχειρίδια (Ιστορίας, Γλώσσας, Λογοτεχνίας, Θρησκευτικών)
•    Η διδασκαλία της Επανάστασης στην τάξη
•    Μορφές της Επανάστασης στα σχολικά βιβλία

Οδηγίες υποβολής πρότασης εισηγήσεων – ανακοινώσεων
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής περιλήψεων: 15 Νοεμβρίου 2019
Ενημέρωση για αποδοχή των προτεινόμενων ανακοινώσεων: 30 Νοεμβρίου 2019
Διεξαγωγή συνεδρίου: 20 και 21 Μαρτίου 2020

Στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην πρόταση ανακοίνωσης:
•    πλήρης τίτλος ανακοίνωσης
•    περίληψη (200 – 300 λέξεις)
•    ονοματεπώνυμο
•    θέση
•    σύντομο βιογραφικό σημείωμα
•    στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, e-mail)

Οι ανακοινώσεις θα είναι διάρκειας 20 λεπτών.
Οι προτάσεις να αποσταλούν στην Γραμματεία της Επιστημονικής Επιτροπής στην ηλεκτρονική διεύθυνση: minaoglou@gmail.com

Κόστος συμμετοχής: 30 ευρώ.

Ημερομηνία διεξαγωγής
–    Παρασκευή 20 Μαρτίου 2020
–    Σάββατο 21 Μαρτίου 2020

Επιστημονική Επιτροπή
Άννα Ταμπάκη, Καθηγήτρια Ιστορίας του Θεάτρου, Τμήμα Θεατρικών Σπουδών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Αιμιλία Θεμοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Οθωμανικής Ιστορίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

•  Ειρήνη Αποστόλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιστορίας Γαλλικού Πολιτισμού, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
•  Μαρία Μαντουβάλου, δ. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
•    Γραμματέας Επιστημονικής Επιτροπής: Χαράλαμπος Μηνάογλου

 

Οργανωτική Επιτροπή
•    Χαράλαμπος Μηνάογλου
•    Βασίλης Σιακωτός
•    Ειρήνη-Χρυσοβαλάντου Γούτσια
•    Κωνσταντίνα Κωνσταντινίδη
•    Μαρία Σταματακάκου
•    Νίκος Λαγουρός
•    Νίνα Γεώργα

 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

 

 

 

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

(τηλ., e-mail)

 

 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

 

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παρακαλείσθε να συμπληρώσετε το παρόν δελτίο συμμετοχής ως τις 31 Οκτωβρίου 2019 και να το αποστείλετε στην ακόλουθη διεύθυνση: Χαράλαμπος Μηνάογλου (minaoglou@gmail.com).